Контакти

Надежда Иванова Вангелова

Частен съдебен изпълнител Рег № 814

Район на действие - Съдебен окръг Плевен

Адрес на кантората

гр. Плевен, ул.”Коста Хаджипакев” №13, ет.2

Адрес за кореспонденция

гр. Плевен, ул.”Коста Хаджипакев” №13, ет.2

Телефони

064/ 80 34 94  ; Мобилен: 0888 835 855

Електронна поща

nvangelova@gmail.com

За връзка с мен може да използвате и този електронен формуляр


В долните полета напишете данните за възка с Вас и съобщението си

Име *
Фамилия *
Телефон за връзка *
Е-майл
Адрес *
Относно *
Съобщение *

 

Полетата отбелязани с * са препоръчителни.
Ако не бъдат попълнени вероятно няма да обърнем внимание на Вашето съобщение.